googlef178138e7e636fa1.html
top of page

«Я понимаю, что нахожусь на правильном пути, когда мой сын говорит мне, что я строю красивые дома, мне важен не только финансовый результат проекта, но и какое наследие я оставлю после себя этому замечательному миру»

Valdes priekšsēdētājs Aleksejs Zagrebelnijs
PAR UZŅĒMUMU

Mēs zinām kā!

Mēs radām pieprasītu un rentablu vidi, kura būtiski uzlabo cilvēka

dzīves kvalitāti.

"5 dimensijās ar 7 maņām" –  ir nekustamā īpašuma attīstītāja R.evolution moto. Tā ir filozofija, pēc kuras vadāmies visās projekta īstenošanas stadijās: no koncepta izstrādes līdz pēdējās vāzes novietošanai uz palodzes.

Cilvēka dzīve norit 4 dimensijās - trijās fiziskajās un vienā laika dimensijā. Tiecoties radīt arhitektoniski un idejiski nozīmīgus unpieprasītus projektus, R.evolution savus projektus rada 5 dimensijās – mēs pievienojam savu unikālo dimensiju, kura atspoguļoR.evolution personalizēto pieeju esošo ēku rekonstrukcijā un jaunu ēku būvniecībā.

Piektā dimensija ir iluzora dimensija, kas atrodas ārpus laika un telpas, un kuras sākums ir meklējams katra prāta dzīlēs. Tā irMaya filozofija – ilūzija, kas veidojas no paša uzskatiem, iztēles un vēlmēm, sapņiem un pasaules uztveres – piepildot visutelpu sev apkārt ar jēgu.

Lai Maya filozofiju sajustu un tajā nokļūtu, ir precīzi jāsaprot, ko katrā konkrētajā vietā (pilsētā) esošā mērķauditorija domā ēkasradīšanas brīdī un kāds būs tās noskaņojums arī nākotnē. Tādēļ viedojot ēkas konceptuālo pamatojumu, mēs jau tagad domājamvairākas desmitgades uz priekšu, fokusējoties uz tās mērķauditorijas pasaules uztveri, kurai ēka ir paredzēta. Šāda pieeja ļaujmums radīt ne tikai vērtīgu aktīvu un pieprasītu nekustamo īpašumu, bet arī augstvērtīgu mūsdienu arhitektūras paraugu, kaskalpos par cienījamu piemēru nākamajām paaudzēm.

Ikvienā savos projektos mēs strādājam ar sensoro pieredzi, iedarbojoties uz 6 galvenajiem maņu orgāniem. Lai nodrošinātuvienotu telpas uztveri, R.evolution ir radījis arī savu unikālo 7. VIENOJOŠO sajūtu, kurā visas sešas sajūtas ir apvienotas vienā nedalāmā veselumā – tas palīdz radīt telpu, kur katrs elements ir harmonijā un neviena sajūta nedominē pār citām. 

Pateicoties visu maņu iesaistei, to apvienošanai un domāšanai 5 dimensijās, mūsu projekti tiek radīti ideālajā, tiem piemērotākajā vietā un laikā, kas pilnībā atbilst mūsu klientu gan ēku īpašnieku, gan to 

lietotāju – prasībām un apmierina mūsu biznesa partnerus.

foto_Markovskis-7517.jpg
ATTĪSTĀM TRADĪCIJAS UN VEIDOJAM NĀKOTNI! ŠEIT UN TAGAD! 
Valdes priekšsēdētājs 
Aleksejs Zagrebeļnijs
О компании
mini_IMG_1281_1.jpg
MUMS PATĪK TAS,
KO DARĀM!
PAR UZŅĒMUMU

Veiksmīgi īstenojot vairāk nekā 20 projektus, mūsu komanda ir ieguvusi milzīgu pieredzi un kompetenci visos nekustamā īpašuma attīstības posmos – sākot no koncepta un ideoloģiskā pamatojuma izstrādes, atrašanās vietas izvēles, investīciju paketes nodrošināšanas līdz brīdim, kad atslēgas tiek nodotas jaunajam īpašniekam. 

Mūsu kā attīstītāja mērķis ir kvalitatīvas telpas izveide jebkuras funkcionalitātes ēkai un pārdomāts finanšu akcentu izkārtojums, palielinot telpas papildu vērtību caur ēkas nemateriālajiem aktīviem, maksimāli palielinot lietderīgo platību un profesionāli vadot attīstīšanas procesus visos projekta posmos.

INTELEKTUĀLA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ATTĪSTĪŠANA

• Radīt telpai pievienoto vērtību ēkas nemateriālo aktīvu formā. 

• Radīt ēkas ģenētisko kodu arhitektūras un interjera dizaina valodā. 

• Adekvāta finansiālo akcentu izvietošana, tai skaitā tehnisko risinājumu izstrādes un būvniecības tehnoloģiju izvēles aspektā. 

• Rūpīga un pārdomāta projektēšanas risinājumu izvēle pirms būvniecības uzsākšanas.

 • Būvniecības budžeta rūpīga izsvēršana jau projekta plānošanas stadijā, kas palīdz ievērot nospraustos termiņu un iekļauties paredzētajā tāmē.

 • Attīstīt nekustamo īpašumu, ņemot vērā cilvēka 6 maņas orgānus un R.evolution 7. apvienojošo sajūtu 5 dimensijās.

 • Piešķirt emocijas jebkuras funkcionalitātes ēkai jebkurā cenu kategorijā.

_DGM9417-HDR-Pano-HDR-Pano copy.jpeg
MĒS ESAM INTELEKTUĀLA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
ATBALSTĪTĀJI!
Интеллектуальный девелопмент
ATTĪSTĪBAS EVOLŪCIJA KOPĀ AR PROFESIONĀĻIEMA
Достижения
fiabci.png
spears.png
luxury.png
EU_2021-WebBadge-2.png
награда.png
WhatsApp Image 2022-01-13 at 11.03.04.jpeg
winner-color-vert_4x.png
architiser.jpg
rethinking.jpg
titan.jpg

• 23 gadu pieredze
luksusa nekustamā īpašuma attīstībā

SASNIEGUMI

Katrs mūsu projekts ir sava veida radoša, atvērta personība, kas tiecas uz saskaņu un līdzsvaru, smeļas iedvesmu dabā un no dabas materiāliem. Lai kāda būtu projekta specifika, mēs vienmēr domājam par nevainojamiem, cilvēkam un dabai labvēlīgiem apstākļiem, par pārdomātu un ekoloģisku vides labiekārtošanu.

Mūsu projekti

• 250 000 м2 
Vācijā un Latvijā

Философия

MŪSU FILOZOFIJĀ NAV JĒDZIENA "PĒC TAM".

R.png
FILOSOFIJA

Mēs veidojam arhitektūras šedevrus jau vairāk nekā 20 gadus, un katrs no mūsu projektiem rada jaunu trendu, kas simbolizē dzīves mākslu.  

Katram “R.Evolution” veidotajam projektam ir skaidra konceptuāla ideja, kuru izstāsta arhitektūras un interjera dizaina elementu simbioze. 

“R.evolution” ir mūsu pilsētas evolūcijas neatņemama sastāvdaļa. Mūsu projekti ir kas vairāk nekā komerciāli veiksmīgi projekti. 

Arhitektūra nav tikai estētisks vai funkcionāls risinājums, bet arī daļa no pilsētas tēla, kas atstās savu nospiedumu tajā gadsimtus uz priekšu. Apzinoties ilgtermiņa sekas, ko rada ēka, mēs meklējam netradicionālus un inovatīvus risinājumus,kas būs dzīvotspējīgi un aktuāli visā ēkas dzīvescikla laikā.

Katrs no mūsu objektiem ir dzīva būtne ar savu iekšējo pasauli, raksturu, dvēseli un īpašo atmosfēru, kas rada visus nosacījumus

harmoniskai mijiedarbībai starp cilvēku, planētas zaļo spēku un dzīves mākslu.

Mūsu projekti ir kas vairāk par komerciāli veiksmīgiem objektiem. Katrs mūsu attīstītais objekts ir dzīva būtne ar savu iekšējo pasauli, raksturu, dvēseli, īpašo gaisotni, kas rada visus cilvēka harmoniskai un komfortablai dzīvei nepieciešamos apstākļus. 

Mūsu filozofijas pamatā ir pilnvērtīga tagadnes izjūtas radīšana, sajūtas “šeit un tagad” noķeršana. Galu galā jebkurš prieka un laba garastāvokļa moments ir neatgriezeniski zaudēts, ja tiek atlikts līdz šķietami labākiem laikiem – kad būs vairāk laika, naudas, laimes... Spēja dzīvot tagadnē, baudīt mirkli, apzināti izjust katru kustību, domu, skatienu, spēja ļauties emocijām dod mums iespēju kļūt tuvākiem apkārtējai pasaulei, redzēt tajā savu atspulgu un dzirdēt atbildes uz mums svarīgiem jautājumiem. Tāpat kā saule rāda piemēru un aust katru rītu, mēs uzskatām, ka Jūsu sapņa mērogs un varenība ir pelnījusi, lai tas netiktu atlikts uz rītdienu.

Миссия

MĒS NEVEICAM NEIZPILDĀMUS UZDEVUMUS

MISIJA

Cilvēks un apkārtējā vide atrodas nepārtrauktā mijiedarbojas. Ne tikai cilvēks diktē izmaiņas sev apkārt esošajā vidē, arī videveido cilvēka noskaņojumu un uzvedību, nosaka viņa dzīves vektoru, un nosaka tās kvalitāti. Esam pārliecināti, ka mūsu misija irradīt unikālu telpu, kura atraisa cilvēka potenciālu, dāvājot iespējas, kurās cilvēks var justies laimīgs, veiksmīgs un cēls.  

Attīstot šādas ēkas, mēs ne tikai uzlabojam cilvēku dzīves kvalitāti, bet arī palielinām to uzņēmumu aktīvu vērtību, kas irinvestējuši līdzekļus šo ēku iegādē un to turpmākā ekspluatācijā.  

mini_IMG_1150_2-qpr_edited_edited_edited

Uzņēmuma kā izstrādātāja misija ir tādas dzīves vides radīšana, kam ir sava unikālā iekšējā atmosfēra un filozofija, un kas atspoguļo klienta mērķus un vajadzības.
 

_DGM4314-2-HDR-2.jpg

Uzņēmuma kā pārvaldības partnera misija ir rīkoties investoru interesēs, lai sasniegtu maksimāli efektīvus rezultātus pateicoties precīzai investīciju plūsmu plānošanai, celtniecības un pārdošanas grafiku optimizēšanai, jaunāko mūsdienu būvniecības un inženiertehnisko risinājumu izmantošanai un operacionālās kontroles funkciju izpildei.

Розовый диван

Uzņēmuma kā investīciju partnera misija ir novērtēt visus ieguldījumus pēc to efektivitātes, lietderīguma un ienesīguma līmeņa partneru interesēs. Dalība investīcijās ir labākais pierādījums tam, ka mēs esam pārliecināti par savu projektu rezultātiem.
 

ART_9661.jpg

Konsultējot savus partnerus, uzņēmuma misija ir ne vien objektīvi novērtēt attīstības iespējas Latvijas nekustamo īpašumu jomā, bet arī radīt visas iespējas nosprausto mērķu īstenošanai.

Принципы работы
DARBĪBAS PRINCIPI

LAI PALIELINĀTU NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĪBU, R.EVOLUTION SAVĀ DARBĪBĀ BALSTĀS UZ GUDRĀSATTĪSTĪŠANAS PRINCIPIEM, SASKAŅĀ AR KURIEM ĒKAS UN INTERJERI TIEK RADĪTI ATBILSTOŠI IEPRIEKŠ IZSTRĀDĀTAJAM MĀRKETINGA KONCEPTAM, KAS BŪTISKI UZLABO PĀRDOŠANAS REZULTĀTUS.

1. princips

 

Mēs uzskatām, ka aiz katras ēkas stāv cilvēks, tāpēc mūsu galvenais uzdevums ir plānotā budžeta un termiņu ietvaros radītvisefektīvāko ietekmi uz pircēja-klienta emocijām, kas savukārt rezultējas vēlmē pirkt, “noturēt” šīs sajūtas sevī. Ēkasemocionalitātes aspekts ir īpaši svarīgs dzīvojamajām telpām, viesnīcām un birojiem.

2. princips

 

Lai palielinātu ēkas emocionālo sastāvdaļu, eksterjerā un interjerā strādājam ar visām 6 maņām, kā arī pievienojam unikāloR.evolution 7. maņu, kas rada holistisku telpas uztveri, kur katrs elements atrodas savā vietā. Tādējādi mēs telpā mijeidarbojamies ar dzirdi (mūzika un dabas skaņas), redzi (gaisma), pieskārienus (virsmas faktūra), smaržu un garšu(individuāli attīstīti aromāti katram projektam), līdzsvaru (telpas vestibulārā uztvere) un vienotību (6 maņu integrācija, kasnodrošina pilnvērtīgu telpas uztveri).

3. princips

 

Projekta īstenošana, kurā ēkas un interjers izskatās dārgāki un vērtīgāki par to faktiskajām izmaksām. Tas tiek panākts ar rūpīgiizstrādātiem tehniskiem risinājumiem, mezgliem un būvniecības tehnoloģijām projekta izstrādes stadijā, saprātīgu un adekvātumateriālu izmantošanu un pareizu finanšu akcentu izvietojumu.  

“R.EVOLUTION” SPĒLE AR MAŅĀM

Ikvienu mūsu projektu raksturo unikālas detaļas, kuras veido tā raksturu un veicina tā rentabilitāti. Gan ēkas interjerā, gan eksterjerā mēs piedāvājam sensoro pieredzi, kura tiešā veidā iedarbojas uz galvenajiem maņu orgāniem. GARŠA, TAUSTE, SMARŽA, DZIRDE, REDZE, kā arī LĪDZSVARA sajūta, kura, pateicoties planējošo elementu klātbūtnei, ilūzijām un ūdenskritumiem, ļauj sajust telpu arī vestibulāri.  Ikviena elementa iedarbībai uz mūsu potenciālajiem klientiem un nākamajiem mājokļu īpašniekiem ir jārada tikai pozitīvas emocijas un labs garastāvoklis. Lai sasniegtu vienotu telpas uztveri,  R.EVOLUTION ir radījis unikālo APVIENOJOŠO sajūtu – tā ļauj apvienot visas 6 sajūtas un 5 dabas elementus vienā neskaramā un unikālā veselumā, kurš ir klātesoša ikvienā R.EVOLUTION īstenotajā projektā.

TAUSTE – taktilo sajūtu aktivizēšana, pateicoties durvju un sienu virsmām un faktūrām.

REDZE – tikai atstarotās gaismas izmantošana koplietošanas telpās. Tiešs

gaismas avots zemapziņā rada agresīvas vides un iekšējās spriedzes sajūtu. Tādēļ visos mūsu projektos gaismas avoti ir paslēpti un  izstaro tikai atstarotu gaismu.  

GARŠA – kafijas automātu un gardumu izvietošana koplietošanas telpās rada mājīgu, relaksējošu un aicinošu gaisotni. 

SMARŽA – individuālas, ēkas raksturam atbilstošas smaržas izstrāde uz ēterisko eļļu bāzes. Aromāts tiek izmantosts visās koplietošanas zonās - gaiteņos, kāpņu telpās, autostāvvietās. 

DZIRDE – nomierinoša un neuzbāzīga mūzika fonā. 

REDZE – ēkas koncepta pamatidejas atšifrējums, arhitektūras valoda un dizaina elementi.

LĪDZSVARS – iedarbojoties uz cilvēka vestibulāro aparātu, tiek radīta ilūzija par telpas paplašināšanos: tas tiek panākts ar atriju, stikla trauku, ūdenskritumu, iluzoru objektu, totēmu, piemēram, arku palīdzību.

APVIENOŠANA – visu sešu sajūtu apvienošana vienā neskaramā veselumā ar mērķi radīt visaptverošu telpas izjūtu; šis princips darbojas arī turpmāk, telpai iedarbojoties uz cilvēka iekšējām sajūtām. 

7 senses.jpg

7 SAJŪTAS

Tauste

Redze

Garša

Smarža

Dzirde

Līdzsvars

Apvienošana

ИГРА С ОЩУЩЕНИЯМИ
9 заповедей
9 PRINCIPI JEB BAUŠĻI 

01

Intelektuālās attīstības filozofijas principu pielietošana, lai radītu ēkām papildu vērtību, kas sastāv no nemateriālajiem aktīviem un pievienotās vērtības. 

Сферы бизнеса
DARBĪBAS VIRZIENI

• Projekta atlase, tā analīze rentabilitātes un tirgus situācijas ziņā;

• Nekustamā īpašuma attīstības koncepta izstrāde;

• Finanšu un ieguldījumu risku analīze, tehniskās dokumentācijas izstrāde

• Ieteikumi projektu optimizācijai, uzlabojumu izstrāde un to     sekojoša ieviešana;

• Finanšu piedāvājumu izstrāde, tostarp detalizēti biznesa plāni investoriem/līdz investoriem;

•Investoru attiecību pārvaldība, nepieciešamās dokumentācijas, tai skaitā investīciju modeļa un juridiskās paketes sagatavošana;

• Investīciju pārvaldīšana, jau esošu objektu attīstīšana, lai, pielietojot mūsu principus, īpašo filozofiju un pieeju, palielinātu to vērtību;

• Pilna attīstīšanas pakalpojumu cikla nodrošināšana (nekustamā īpašuma iegāde, arhitektūras projektēšana, būvniecības tenderu vadīšana, tehnisko risinājumu izvēles kontrole, budžeta plānošana un tāmēšana, investīciju plūsmas pārvaldība un efektīva nodokļu plānošana).

• Projekta mārketings – pozicionēšana, zīmola veidošana, tālāka reklamēšana mērķauditorijas vidū;

• Kampaņu veikšana saskaņā ar izstrādāto pārdošanas stratēģiju;

• Nepārtraukta finanšu rādītāju un tehnisko risinājumu atbilstības kontrole visā projekta īstenošanas laikā.

foto_Markovskis-7495.jpg

UZŅĒMUMA "R.EVOLUTION" KĀ PĀRVALDĪBAS PARTNERA PRIEKŠROCĪBA IR PILNAS AKTĪVU PĀRVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA JOMĀ PAKALPOJUMU PAKETES SNIEGŠANA.

bottom of page